Alle 3 sale og køkken Kr. 2800,00
Store sal og køkken Kr. 2000,00
2 små sale og køkken Kr. 1200.00

Priserne forudsætter, at lokalerne afleveres rengjorte.

Rengøring mod betaling kan bestilles.

Gode faciliteter og handicapvenlig indgang

og parkering.